Doelstellingen

Iedereen mee!

Via het uitbouwen van een netwerk sociale kruideniers en eigen Sociale Winkelpunten wil vzw Sociaal Winkelpunt actief bijdragen tot de maatschappelijke integratie van mensen in armoede. Dit doen we door het creëren van ontmoetingsplekken en het aanbieden van goedkopere basisproducten.

Op die manier bieden we een volwaardig alternatief aan voor noodhulp (www.noodhulponderprotest.be). De consumenten in de sociale kruidenier zijn mensen die niet over een inkomen kunnen beschikken dat volstaat om menswaardig van te leven. Maandelijks houden zij na betaling van de vaste kosten te weinig over om van te leven. Bij deze kansarmen, mensen in armoede of kwetsbare groepen maken we geen onderscheid naar het verblijfsstatuut.

De sociale kruideniers zijn een signaal voor de maatschappij dat er te veel mensen moeten vechten om te kunnen overleven. We verdedigen hun belangen bij de overheid en andere organisaties.

Naar vorige pagina

Word onze partner

Ontdek hoe u ons als particulier of organisatie kan steunen. Lees meer

Inspiratieboek

Voedseloverschotten en opportuniteiten voor de sociale economie Lees meer
vzw Sociaal Winkelpunt
Nationalestraat 111
2000 Antwerpen
03 220 12 18
info@sociaalwinkelpunt.be
Sociaal Winkelpunt op Facebook