Sociaal Winkelpunt ondersteunt een netwerk van sociale kruideniers waar winkelen wordt gekoppeld aan ontmoeting

Armoede is een sociaal onrecht met lichamelijke, sociale en psychische gevolgen. Het sluit mensen uit van de samenleving. Om hierop een antwoord te bieden, ondersteunen we een netwerk van sociale kruideniers.

Sociale kruidenier

De sociale kruidenier wil armoede bestrijden en mensen in hun eigenwaarde laten. We verkopen er kwaliteitsvolle producten aan een lage prijs, waarbij mensen zélf hun producten kiezen en betalen. In de sociale kruidenier vind je voeding, verzorgings- en huishoudproducten. Sommige zaken kan je in kleinere hoeveelheden kopen, zoals pampers en vuilzakken.

De sociale kruidenier is ook een ontmoetingsplaats. In een aparte ruimte naast de winkel vind je koffie en gezelligheid. Samen met andere verenigingen organiseren we er ook allerlei activiteiten, bijvoorbeeld vorming over gezonde voeding. Op die manier versterken we sociale netwerken en reiken we kennis aan om krachtiger in het leven te staan. Op termijn willen we in de sociale kruidenier kwalitatieve en duurzame jobs creëren. We hopen de slagkracht en weerbaarheid van mensen te verhogen met een actieve en gewaardeerde rol in een zinvol initiatief.

Netwerk

Sociaal Winkelpunt speelt een belangrijke rol op vlak van uitwisseling tussen de sociale winkelpunten, communicatie naar het brede publiek en het faciliteren van de winkel- en ontmoetingsfunctie. De sociale winkelpunten zijn een krachtig signaal dat er te veel mensen dagelijks moeten vechten om te kunnen overleven. Sociaal Winkelpunt verdedigt hun belangen bij de overheid en andere organisaties. Het is ons doel om meer winkelpunten te openen in de provincie Antwerpen op basis van de lokale noden en mogelijkheden. De bestaande sociale kruideniers zijn één tot drie namiddagen per week geopend, de solidaire buurtwinkel is vaker open omdat iedereen er kan komen winkelen.

Het is een grote uitdaging om de werking op lange termijn te verzekeren. Naast de inspanningen van vele vrijwilligers en giften van particulieren en organisaties is het aankoopbeleid erg belangrijk. Door samen aan te kopen, hopen we te kunnen genieten van kortingen en schaalvoordelen. Met andere sociale kruideniers in Vlaanderen worden daarom de krachten gebundeld binnen de vzw Sociale Kruideniers Vlaanderen.

De sociale kruidenier biedt een basisgamma aan van voeding, verzorgings- en huishoudproducten tegen een lage prijs.

Als Sociaal Winkelpunt zorgen we voor de verdere ontwikkeling en uitbouw van het netwerk van sociale kruideniers.

De grote uitdaging is de werking op lange termijn te verzekeren. Daarom zijn we op zoek naar een goede samenwerking met verschillende partners en de steun van particulieren.

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie