Klanten en toeleiding

Klanten en toeleiding

Word klant

Wil je graag klant worden van de sociale kruidenier?

Ga dan naar je sociale dienst (OCMW, mutualiteit, CAW, …) en vraag of je klant kan worden van de sociale kruidenier in je buurt.

Indien je in aanmerking komt om klant te worden, zal de sociale dienst de doorverwijsbrief naar de sociale kruidenier invullen en meegeven. Hiermee mag je langskomen op het kennismakingsgesprek, tijdens de uren die bovenaan de brief vermeld staan. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Op basis hiervan wordt je klantenkaart aangemaakt, waarmee je kan komen winkelen.

Info voor toeleiders

Organisaties met een sociale dienst die samenwerken met of begeleiding geven aan onder meer mensen met een beperkt inkomen, kunnen toeleider worden van de sociale kruidenier.

Wil je graag toeleider worden? Vraag dan aan de verantwoordelijke van de sociale dienst om contact met ons op te nemen via info@sociaalwinkelpunt.be. Met alle toeleiders wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, voor de toeleiding van start kan gaan.

Toeleiders gaan na of klanten in aanmerking komen om in de sociale kruidenier te winkelen. Na het inkomensonderzoek, kan je voor klanten die in aanmerking komen de doorverwijsbrief invullen. Deze brief geef je mee aan de klant, die ermee langskomt op het kennismakingsgesprek. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Voor een verlenging dient de klant opnieuw naar de toeleider te gaan. Indien de klant nog steeds in aanmerking komt, mag je de doorverwijsbrief opnieuw invullen en aanduiden dat het om een verlenging gaat.

Ben je al toeleider en ben je op zoek naar de juiste doorverwijsdocumenten? Informeer dan intern bij de verantwoordelijke van de sociale dienst, op de intranet pagina of bij je collega’s.

We danken onze toeleiders voor de fijne samenwerking.

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie