Doelstellingen

Iedereen mee!

Via het uitbouwen van een netwerk sociale kruideniers en eigen sociale winkelpunten wil Sociaal Winkelpunt vzw actief bijdragen tot de maatschappelijke integratie van mensen in armoede. Dit doen we door het creëren van ontmoetingsplekken en het aanbieden van basisproducten aan een lage prijs.

Op die manier bieden we een volwaardig alternatief aan voor noodhulp. De klanten van de sociale kruidenier zijn mensen die niet over een inkomen kunnen beschikken dat volstaat om menswaardig van te leven. Maandelijks houden zij na betaling van de vaste kosten te weinig over om van te leven. Bij deze mensen in armoede of kwetsbare groepen maken we geen onderscheid naar het verblijfsstatuut.

De sociale kruideniers zijn een signaal voor de maatschappij dat er teveel mensen moeten vechten om te overleven. We verdedigen hun belangen bij de overheid en andere organisaties.

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie