Kwaliteitslabel

Met een sterk kwaliteitslabel, gekoppeld aan een duidelijk imago en kwaliteitsgaranties bouwt Sociaal Winkelpunt aan een brede bekendheid. We creëren een uniform concept om op grote schaal toe te passen. Als we nieuwe sociale kruideniers openen, willen we dat ineens goed doen. Hierbij hanteren we een aantal kwaliteitsvereisten op vlak van organisatie en uitstraling. Voor nieuwe winkelpunten kijken we naar plaatselijke noden en zijn we zelf afhankelijk van de lokale betrokkenheid en medewerking van vrijwilligers.

Kwaliteitsvereisten zijn onder meer:

  • juridische en boekhoudkundige organisatie
  • ondertekenen van de missie en visie
  • participatie van mensen in armoede
  • versterken van de doelgroep en aanbieden van een forum
  • personeelsmanagement met aandacht voor vorming van medewerkers en de mogelijkheid van sociale tewerkstelling
  • samenwerking met andere organisaties om elkaar te versterken
  • het koppelen van winkelen aan ontmoeting
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie