Sociale kruidenier Kiel

Sociale kruidenier Kiel

Sociale kruidenier Kiel in Antwerpen geeft hulp, ondersteuning en begeleiding aan mensen in armoede, mensen met een laag inkomen en kwetsbare groepen. In de sociale kruidenier worden basisproducten zoals voeding, verzorgings- en huishoudproducten aan een lage prijs verkocht. Het gaat om een winkel en een ontmoetingsplaats. Mensen kunnen er terecht na doorverwijzing door het OCMW of een andere sociale dienst. Ze moeten hierbij voldoen aan bepaalde criteria op basis van het inkomen.

Geschiedenis

Sociale Kruidenier Kiel is ontstaan vanuit een samenwerkingsverband tussen de stad Antwerpen en het OCMW. De sociale kruidenier opende in 2006 de deuren boven de plaatselijke feestzaal op de Sint-Bernardsesteenweg. Sinds mei 2015 gebeurt de coördinatie van sociale kruidenier Kiel door Sociaal Winkelpunt vzw.

Ontmoeting

Naast de winkel is er een onthaalruimte, waar mensen elkaar ontmoeten en waaraan het verenigingsleven gekoppeld wordt. Hierdoor worden nieuwe sociale netwerken gecreëerd. Ook als de klantenkaart niet langer geldig is, blijft men welkom in de ontmoetingsruimte.

Medewerkers

De sociale kruidenier werkt in de eerste plaats met vrijwilligers. Indien je interesse hebt om vrijwilliger te worden van de sociale kruidenier, neem dan snel contact op!
Via het OCMW worden daarnaast ook mensen ingezet met een statuut van artikel 60 (werkervaringscontract). Zo biedt dit project ook steun door tewerkstelling.

Contactpersoon

Sociale kruidenier Kiel
Sociale kruidenier Kiel
Sociale kruidenier Kiel
Sociale kruidenier Kiel
Sociale kruidenier Kiel
Sociale kruidenier Kiel
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie