Sociale kruidenier Kabas

Sociale kruidenier Kabas

In Brasschaat werden in juli 2012 de deuren geopend van sociale kruidenier Kabas. Mensen in armoede kunnen er voeding, verzorgings- en huishoudproducten kopen tegen een verminderde prijs. De ontmoetingsruimte biedt kansen om met elkaar in contact te komen. Sociale kruidenier Kabas ontstond in nauwe samenwerking met Open Huis Kabas van OCMW Brasschaat.

Winkelen en ontmoeten

In Open Huis Kabas kunnen klanten elkaar ontmoeten en worden activiteiten en vormingen georganiseerd. Voor of na het winkelen kunnen de klanten van een tas koffie of thee genieten in de kleine ontmoetingsruimte van de winkel zelf. Zo versterken we sociale netwerken en reiken kennis aan om krachtiger in het leven te staan. Samen met het OCMW willen we in de sociale kruidenier kwalitatieve en duurzame jobs creëren.

Doorverwijzing

Mensen uit kwetsbare groepen worden doorverwezen door sociale diensten waar een samenwerkingsakkoord mee is afgesloten. In Brasschaat is dit in eerste instantie het OCMW. Na een eerste kennismaking ontvangt de klant zijn of haar persoonlijke klantenkaart voor zes maanden. Na die periode wordt bekeken of de toegang tot de sociale kruidenier al dan niet kan worden verdergezet.

Steun sociale kruidenier Kabas

De grote uitdaging is het verzekeren van de werking op lange termijn. Daarom zoeken we goede samenwerking met lokale partners en steun van particulieren en bedrijven.

Contactpersonen

Sociale kruidenier Kabas
Sociale kruidenier Kabas
Sociale kruidenier Kabas
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie